|กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ |ห้องเรียน |ห้องสมุด|
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
|สารสนเทศ|ประชาสัมพันธ์|ห้องภาพ|วีดิทัศน์|ผลงาน|อนามัย|
SCHOOL DATABASE SYSTEM  
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- อื่นๆ
< ประชาสัมพันธ์ > รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ 2567
กำหนดการ วันรายงานตัว และ มอบตัว นัก...
20มีนาคม วันสถาปนา รร.บัวขาว
20มีนาคม วันสถาปนา โรงเรียนบัวขาว คร...
- กำหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่
- ผลคะแนนสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปี2567
< ห้องแสดงภาพ >

ประชุมผู้ปกครอฯ

งานเจ้าปู่58 Bฯ

ค่ายรักเรียนเขฯ

ทำความสะอาด58

กรีฑาไทคัพ58

ผ้าป่า58
< ห้องแสดงวีดิทัศน์ >

นำเสนอโรงเรียนฯ

คริสต์มาสปีใหมฯ

สุขศึกษาพลศึกษฯ

วันสงกรานต์

เกษียณอายุราชกฯ

นักศึกษาวิชาทหฯ
< ผลงาน > 561025 เหรียญทอง วิ่ง5,000เมตร 18ปี ...
โดย: Adm Bks
561025 เหรียญทองแดง วิ่ง400เมตร 16ปี...
โดย: Adm Bks
- ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
โดย: อุไรพรรณ อุปนิ
- โปรแกรมมิ่งด้านธุรกิจ
โดย: ไทยสมุทร พลหงษ์
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยท...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง...
โดย:
- รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
- รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข...
โดย: