กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน | อนามัย
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

511129 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ 2551

รายละเอียด : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
- วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓
สุภาวิณี แสงชมภู วิภารัตน์ สีโนรักษ์
อัญทิชา พันธุโพธิ์ กรวรรณ บุษบง

ระดับ :
กลุ่มสาระ : 5
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 181