กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
530120 กีฬานักเรียน อปท. กรุงเทพฯเกมส์ 2553

รายละเอียด : กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 27 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2553
– วิ่ง 400 เมตร 18 ปี หญิง ได้อันดับที่ 2 (กรวรรณ บุษบง)
– วิ่ง 3000 เมตร 18 ปี หญิง ได้อันดับที่ 3 (สุภาวิณี แสงชมภู)
- วิ่ง 3000 เมตร 16 ปี ชาย ได้อันดับที่ 3 (ภาณุวัฒน์ พลหงษ์)
- วิ่ง 10 กิโลเมตร รุ่นทั่วไปหญิง ได้อันดับที่ 3 (ปภาดา สีโนรักษ์)
- วิ่ง 10 กิโลเมตร รุ่นทั่วไปหญิง ได้อันดับที่ 3 (ภาณุวัฒน์ พลหงษ์)
ระดับ :
กลุ่มสาระ : 5
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 10