กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
531104 The 5th South East Asian Junior 2010

รายละเอียด : The 5th South East Asian Junior Athletics Championships 2010 ณ สนามกีฬาหลัก ศูนย์บริการการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2553 นั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. วิ่ง 400 เมตร หญิง น.ส.ปภาดา สีโนรักษ์ ได้อันดับที่ 4
2. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ทีมA น.ส.ปภาดา สีโนรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
3. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ทีมB น.ส.กรวรรณ บุษบง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

ระดับ :
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 5