กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
540425 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 57 ม.ธรรมฯ

รายละเอียด : ผลการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2554 ณ สนามกีฬาหลัก ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี นั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
- วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 19 ปี หญิง นางสาว สุธณี แสงชมภู ได้อันดับที่ 1
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 19 ปี หญิง นางสาว สุธณี แสงชมภู ได้อันดับที่ 3
ระดับ :
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 8