กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน | อนามัย
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

511030 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่๒๖_51

รายละเอียด : กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๖
รอบคัดเลือก ระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร ๑๖ปี หญิง ได้อันดับที่ ๒ (กรวรรณ บุษบง)

- วิ่ง ๒๐๐ เมตร ๑๖ปี หญิง ได้อันดับที่ ๒ (กรวรรณ บุษบง)

- วิ่ง ๘๐๐ เมตร ๑๖ปี หญิง ได้อันดับที่ ๑ (วิภารัตน์ สีโนรักษ์)

- วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ๑๖ปี หญิง ได้อันดับที่ ๒ (วิภารัตน์ สีโนรักษ์)

- วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ๑๖ปี หญิง ได้อันดับที่ ๒
สุภาวิณี แสงชมภู วิภารัตน์ สีโนรักษ์
อัญทิชา พันธุโพธิ์ กรวรรณ บุษบง

- วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ๑๖ปี หญิง ได้อันดับที่ ๓
สุภาวิณี แสงชมภู วิภารัตน์ สีโนรักษ์
อัญทิชา พันธุโพธิ์ กรวรรณ บุษบง
ระดับ :
กลุ่มสาระ : 5
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 197