กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน | อนามัย
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

511114 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ 2553

รายละเอียด : กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (กรวรรณ บุษบง)

- วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (กรวรรณ บุษบง)

- วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (สุภาวิณี แสงชมภู)

- วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓
สุภาวิณี แสงชมภู วิภารัตน์ สีโนรักษ์
จุฬาลักษณ์ สุวรรณไตร กรวรรณ บุษบง

- วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓
สุภาวิณี แสงชมภู วิภารัตน์ สีโนรักษ์
อัญทิชา พันธุโพธิ์ กรวรรณ บุษบง

ระดับ :
กลุ่มสาระ : 5
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 204