รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

ห้องแสดงภาพ ทั้งหมด

ประชุมผู้ปกครอฯ

งานเจ้าปู่58 Bฯ

ค่ายรักเรียนเขฯ

ทำความสะอาด58

กรีฑาไทคัพ58

ผ้าป่า58

มอบรางวัลกีฬา

ค่ายฝึกซ้อมกรีฯ

งานเกษียร58

พิธีเปิดกีฬาอปฯ

มหกรรมการจัดกาฯ

กรีฑา อบจ.กฬส5ฯ

ยุุวกาชาด58

เลือกสภานักเรีฯ

ไหว้ครู58

วิ่งวันวิสาขะ5ฯ

ค่ายพุทธธรรม58ฯ

บุญบั้งไฟ58

อำลา ผอ.วานิช

ต้อนรับน้องใหมฯ

ปฐมนิเทศ58 1พ.ฯ

สายสัมพันธ์บ้าฯ

มอบทุนการศึกษาฯ

เมืองกาญจน์เกมฯ

ทำแนวกันไฟ 11มฯ

ค่ายสุขศึกษา57

คริสต์มาส57

เยียมบ้าน57กุดฯ

เปิดประตูสู่อาฯ

FreeBeingMe57

งานเกษียร57

บางแสนจ้าวลมกรฯ

ScienceDay57

ClinicFootballฯ

กีฬาสี57 วันทีฯ

กีฬาสี57 วันทีฯ

กีฬาสี57 วันทีฯ

วันแม่57

สุนทรภู่57

ศิลปะ วัฒนธรรมฯ

พิธีไหว้ครู57

บุญบั้งไฟ57

ปฐมนิเทศ57

นักเรียนคนเก่ง

ปัจฉิมนิเทศ57

ม.3 ม.6 ปีการศฯ

อบรมป้องกันภัย

ชลเกมส์57

วันเด็ก57 วันฯ

570109 กรมราชทฯ

ปีใหม่57คณะครู

ปีใหม่57นักเรีฯ

คริสต์มาส56

มอบทุน56 พิธีมฯ

บริจาคโลหิต

ประเมินโรงเรียฯ

แสดงศิลปวัฒนธรฯ

พิธีมอบรางวัล ฯ

พิธีถวายพระพรชฯ

พิธีถวายพระพร ฯ

การแข่งขันมหกรฯ

คนเก่งคณิตศาสตฯ

รักเรียนเขียนอฯ

เลือกสภานักเรีฯ

วชิราวุธรำลึก5ฯ

รางวัลนักกีฬาทฯ

English Languaฯ

ลอยกระทง56 11พฯ

ค่ายคณิต56 เขืฯ

ทัศนศึกษา พระบฯ

มอหินขาวเกมส์ ฯ

แข่งบอล6เส้า หฯ

วันเกษียณ 17กัฯ

มอบรางวัล 6กันฯ

เก็บตกกีฬามัธยฯ

คุณธรรมนำชีวิตฯ

มัธยม อบจ.กาฬสฯ

บางแสนเจ้าลมกรฯ

กิจกรรม วิทยาศฯ

กีฬาสี56 วันทีฯ

กีฬาสี56 วันทีฯ

กีฬาสี56 วันทีฯ

ทำบุญ วันแม่แหฯ

พิธีปฏิญาณตน ผฯ

ร่วมทำบุญที่วัฯ

อบรมกฏหมาย 10กฯ

แสดงความยินดี ฯ

ยุวกาชาด 3กรกฎฯ

วันสุนทรภู่ 26ฯ

มหกรรมการจัดกาฯ

ไหว้ครู56 พิธีฯ

ปฐมนิเทศ56 วันฯ

สงกรานต์56 วันฯ

บางระจัน การแสฯ

ปัจฉิมนิเทศ56 ฯ

กองทุนคนดี56 พฯ

ยินดี56 พิธีแสฯ

สมโภช100ปี สมโฯ

ค่ายยุวกาชาด56

มอบทุน56 พิธีมฯ

ค่ายอังกฤษ56 Eฯ

วันพ่อ55 พิธีวฯ

ลอยกระทง55 ประฯ

ค่ายภาษาไทย55 ฯ

ลูกเสือ55 วันวฯ

มัคคุเทศก์ท้องฯ

กีฬาสี55_3 ขาวฯ

กีฬาสี55_2 ขาวฯ

กีฬาสี55_1 ขาวฯ

สุนทรภู่55 สุนฯ

ลอยกระทง54 ประฯ

ค่ายคณิต54 ณ จฯ

ห้องเกียรติยศ5ฯ

กีฬาสี54 ขาว-นฯ

พิธีไหว้ครู54 ฯ