กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
งานอนามัยโรงเรียน SchoolHealth
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

<กำหนดการให้บริการ>
วัน: จันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:00-16:00น.
<ระเบียบการรับบริการ> - นักเรียน | บุคคลากร
<เวชภัณฑ์MedicalSupplies> - ยานีโอติกาบาบ์ม
- ยาแก้แพ้
- ยาธาตุน้ำแดง
<อาการป่วยSymptom> - ปวดฟัน
- ปวดศีรษะ
- ปวดท้องกะเพราะ
<การรักษาTreatment> - ส่งรักษาต่อโรงพยาบาล
- รับยา
- นอนพักรักษาที่ห้องพยาบาล