รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

กระดานข่าว ทั้งหมด
ระบบแจ้งเตือนผู้ปกครองผ่านLINE
ระบบแจ้งเตือน ข้อมูลนักเรียนถึงผู้ปกครอง ผ่าน LINE Notify
- แจ้งเตือน การมาโรงเรียน การเข้าเรียน(มา,ลา,ขาด,หนี)ของแต่ละวิชา
- แจ้งเตือน การ...  [352]

การเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ใน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สอบถามข้อมูลเพิ...  [810]

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ 2567
กำหนดการ วันรายงานตัว และ มอบตัว นักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกห้องเรียน และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรง...  [827]

20มีนาคม วันสถาปนา รร.บัวขาว
20มีนาคม วันสถาปนา โรงเรียนบัวขาว ครบรอบ 67 ปี
สถาบันอันแสนประเสริฐ ที่เราเถิดทูนไว้ให้ลูกหลาน ผดุงนามโรงเรียนบัวขาวแหล่งวิชาการ งามตระหง่านชื่อเ...  [506]

กำหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่
กำหนดการวันรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ในวันเสาร์ที่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที...  [772]

ผลคะแนนสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปี2567
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธฺิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนบัวขาว และ ผลคะแนนการสอบเข้าโรงเรียนบัวขาว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี...  [1217]

รายละเอียดการสอบเข้าห้องเรียน ม.1 เเละ ม.4
รายละเอียด การสอบเข้า ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ น...  [671]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า โรงเรียนบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้...  [845]

รายชื่อ ห้องGifted และ ห้องSEM ม.1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียน Gifted และ ห้องเรียน SEM ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบัวขาว ...  [3506]

รายชื่อและรายละเอียดการสอบห้องเรียนพิเศษ67
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดการสอบ ...  [609]

กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษจีน
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษจีน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:00 น. - 08:40 ...  [241]

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนบัวขาว รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 14 กุ...  [512]

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(GIFTED) ระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GIFTED) โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษ...  [457]

กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียน 2567
พบกับ ว่าที่คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบัวขาว ประจำปีการศึกษา 2567 มีทั้งหมดด้วยกัน 5 พรรค โดยจะดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 25...  [425]

รูปภาพ :Open house 2024
ประมวล รูปภาพ งานกิจกรรม Open house 2024 วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
รูปภาพโดย: งาน...  [345]

Live : กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการบัววขาว
ถ่ายทอดสด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบัววขาว  [244]

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนบัวขาว จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เชิญชวนทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม BKSopenhouse ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบัวขาว #โรงเรียนบัวขาวจ...  [189]

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 #ห้องIntensiveChineseProgram #ห้องIntensiveJapaneseProgram #ห้องพิเศษGiftedProgram ม.1และม.4 #ห้อ...  [400]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1