กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

540326 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์

รายละเอียด : ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬา จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
- วิ่งผลัด 3x800 เมตร ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 (1.พิษณุ แสงชมภู 2.ธนากร มุลทา 3.ภานุวัฒน์ พลหงษ์ )
ระดับ :
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 328