|กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ |ห้องเรียน |ห้องสมุด|
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
|สารสนเทศ|ประชาสัมพันธ์|ห้องภาพ|วีดิทัศน์|ผลงาน|อนามัย|
SCHOOL DATABASE SYSTEM  
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- อื่นๆ
< ประชาสัมพันธ์ > รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ 2567
กำหนดการ วันรายงานตัว และ มอบตัว นัก...
20มีนาคม วันสถาปนา รร.บัวขาว
20มีนาคม วันสถาปนา โรงเรียนบัวขาว คร...
- กำหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่
- ผลคะแนนสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปี2567
< ห้องแสดงภาพ >

ประชุมผู้ปกครอฯ

งานเจ้าปู่58 Bฯ

ค่ายรักเรียนเขฯ

ทำความสะอาด58

กรีฑาไทคัพ58

ผ้าป่า58
< ห้องแสดงวีดิทัศน์ >

นำเสนอโรงเรียนฯ

คริสต์มาสปีใหมฯ

สุขศึกษาพลศึกษฯ

วันสงกรานต์

เกษียณอายุราชกฯ

นักศึกษาวิชาทหฯ
< ผลงาน > 530929 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ...
โดย: Adm Bks
511129 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒...
โดย: Adm Bks
- 521030 กีฬานักเรียน อปท. ศรีลำดวนเกมส์ 25...
โดย: Adm Bks
- 560825 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่7 ช...
โดย: Adm Bks
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิ...
โดย: นุช เข็มรัมย์
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่ว...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึ...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
- รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทย...
โดย: พัชนียา ยุระตา