กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

500510 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 2550

รายละเอียด : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (วิภารัตน์ สีโนรักษ์)

ระดับ :
กลุ่มสาระ : 5
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 311