|Activities|Students|Personnel|Academic|Classroom|Library|
ระบบงานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
|Information | News | Gallery | Video | Success | Health|
SCHOOL DATABASE SYSTEM  
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- อื่นๆ
< ประชาสัมพันธ์ > ระบบแจ้งเตือนผู้ปกครองผ่านLINE
ระบบแจ้งเตือน ข้อมูลนักเรียนถึงผู้ปก...
การเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส...
- รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ 2567
- 20มีนาคม วันสถาปนา รร.บัวขาว
< ห้องแสดงภาพ >

ประชุมผู้ปกครอฯ

งานเจ้าปู่58 Bฯ

ค่ายรักเรียนเขฯ

ทำความสะอาด58

กรีฑาไทคัพ58

ผ้าป่า58
< ห้องแสดงวีดิทัศน์ >

นำเสนอโรงเรียนฯ

คริสต์มาสปีใหมฯ

สุขศึกษาพลศึกษฯ

วันสงกรานต์

เกษียณอายุราชกฯ

นักศึกษาวิชาทหฯ
< ผลงาน > กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานา...
โดย: Adm Bks
531014 กรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉี...
โดย: Adm Bks
- 561028 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 เมตร ร...
โดย: Adm Bks
- 560825 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่7 ช...
โดย: Adm Bks
< ผลงานวิชาการ > รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู...
โดย:
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โด...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเ...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
- ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้น...
โดย: