กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

541028 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือก จ.อุบลราชธานี นครเทียนเกมส์

รายละเอียด : ระหว่าง วันที่ ๒๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. เหรียญทอง 7 เหรียญ จากการแข่งขัน
- วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง (สุธณี แสงชมภู)
- วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง (สุธณี แสงชมภู)
- วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง (สุธณี แสงชมภู)
- วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย (ภานุวัฒน์ พลหงษ์)
- วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ()
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ()
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ()

2. เหรียญเงิน 7 เหรียญ จากการแข่งขัน

3. เหรียญทองแดง 7 เหรียญ จากการแข่งขัน

ระดับ :
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 243