รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

กำหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่

รายละเอียด : กำหนดการวันรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ในวันเสาร์ที่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ในวันอาทิตย์ที่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลิงก์ : https://www.facebook.com/BKSPublicRe...
เขียนเมื่อวันที่ : 15 มีนาคม 2567
จำนวนเข้าชม : 375