|กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ |ห้องเรียน |ห้องสมุด|
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
|สารสนเทศ|ประชาสัมพันธ์|ห้องภาพ|วีดิทัศน์|ผลงาน|อนามัย|
SCHOOL DATABASE SYSTEM  
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- อื่นๆ
< ประชาสัมพันธ์ > รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ 2567
กำหนดการ วันรายงานตัว และ มอบตัว นัก...
20มีนาคม วันสถาปนา รร.บัวขาว
20มีนาคม วันสถาปนา โรงเรียนบัวขาว คร...
- กำหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่
- ผลคะแนนสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปี2567
< ห้องแสดงภาพ >

ประชุมผู้ปกครอฯ

งานเจ้าปู่58 Bฯ

ค่ายรักเรียนเขฯ

ทำความสะอาด58

กรีฑาไทคัพ58

ผ้าป่า58
< ห้องแสดงวีดิทัศน์ >

นำเสนอโรงเรียนฯ

คริสต์มาสปีใหมฯ

สุขศึกษาพลศึกษฯ

วันสงกรานต์

เกษียณอายุราชกฯ

นักศึกษาวิชาทหฯ
< ผลงาน > ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
โดย: อุไรพรรณ อุปนิ
โปรแกรมมิ่งด้านธุรกิจ
โดย: ไทยสมุทร พลหงษ์
- 5เหรียญทอง คัดภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
โดย: Adm Bks
- 520130 กีฬานักเรียน อปท. ยี่สกเกมส์ 2552
โดย: Adm Bks
< ผลงานวิชาการ > รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู...
โดย:
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอ...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
- ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ...
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร