|กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ |ห้องเรียน |ห้องสมุด|
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
|สารสนเทศ|ประชาสัมพันธ์|ห้องภาพ|วีดิทัศน์|ผลงาน|อนามัย|
SCHOOL DATABASE SYSTEM  
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- อื่นๆ
< ประชาสัมพันธ์ > รายชื่อ ห้องGifted และ ห้องSEM ม.1 ป...
ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ผ่านการสอบค...
รายชื่อและรายละเอียดการสอบห้องเรียนพ...
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก...
- กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษจีน
- ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการ...
< ห้องแสดงภาพ >

พิธีไหว้ครู57

บุญบั้งไฟ57

ปฐมนิเทศ57

นักเรียนคนเก่ง

ปัจฉิมนิเทศ57

ม.3 ม.6 ปีการศฯ
< ห้องแสดงวีดิทัศน์ >

นำเสนอโรงเรียนฯ

คริสต์มาสปีใหมฯ

สุขศึกษาพลศึกษฯ

วันสงกรานต์

เกษียณอายุราชกฯ

นักศึกษาวิชาทหฯ
< ผลงาน > 540828 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งท...
โดย: Adm Bks
521030 กีฬานักเรียน อปท. ศรีลำดวนเกม...
โดย: Adm Bks
- 530829 กรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่ 4 ป...
โดย: Adm Bks
- 541028 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 29 รอบค...
โดย: Adm Bks
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยท...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู...
โดย:
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึ...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
- รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทย...
โดย: พัชนียา ยุระตา