กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

520130 กีฬานักเรียน อปท. ยี่สกเกมส์ 2552

รายละเอียด : การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๖ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง วันที่ ๒๐-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ ผลการเข้าร่วมแข่งขัน
นางสาว กรวรรณ บุษบง ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๖ ปี หญิง
- วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๖ ปี หญิง

ระดับ :
กลุ่มสาระ : 5
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 163