กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52

รายละเอียด : ประเภท วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ได้อันดับที่ ๑
นักกรีฑาประกอบด้วย
สุภาวิณี แสงชมภู | วิภารัตน์ สีโนรักษ์ | ไพรจิตร วรรณสัมผัส | วราภรณ์ บุษบง
คลิกชมภาพบรรยากาศ
คลิกชมวีดีโอการแข่งขัน
รูปภาพบางส่วนเท่านั้นครับ
ระดับ : ประเทศ
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ : 29 เมษายน 2548
จำนวนเข้าชม : 251