กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

กรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่6 ม.บูรพา จ.ชลบุรี

รายละเอียด : ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมี นายไพวัลย์ สุวรดี(ผู้ฝึกสอน) และ
นายวชิระ ภนมแก่น(ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน) ได้นำนักเรียนซึ่งเป็นนักกรีฑาโรงเรียนบัวขาว และเป็นตัวแทนนักกรีฑาโรงเรียนบัวขาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬากีฬากลาง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2555
ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. เหรียญทอง 6 เหรียญ
จากการแข่งขัน วิ่ง800ม.(ช.15ปี) , วิ่ง1,500ม.(ช.15ปี) , วิ่ง5,000ม.(ช.18ปี) , วิ่ง10,000ม.(ช.15ปี,ช.18ปี) , วิ่งผลัด4x400ม.(ช.15ปี)
2. เหรียญเงิน 9 เหรียญ
จากการแข่งขัน วิ่ง400ม.(ช.15ปี,ญ.15ปี) , วิ่ง1,500ม.(ญ.15ปี,ช.18ปี) , วิ่ง5,000ม.(ช.18ปี) , วิ่ง10,000ม.(ช.15ปี,ช.18ปี) , วิ่งผลัด4x400ม.(ช.18ปี) , พุ่งแหลน(ช.15ปี)
3. เหรียญทองแดง 4 เหรียญ
จากการแข่งขัน วิ่ง400ม.(ช.15ปี) , วิ่ง800ม.(ช.18ปี) , วิ่ง1,500ม.(ช.18ปี) , วิ่ง5,000ม.(ช.15ปี)
4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
5. ผู้ควบคุมและนักกีฬาเดินทางไป-กลับปลอดภัย

ระดับ :
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 327