กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือก จ.ศรีสะเกษ พระนางศรีเกมส์

รายละเอียด : ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และผู้ฝึกสอนกรีฑา ได้นำนักเรียนซึ่งเป็นนักกรีฑาโรงเรียนบัวขาว และเป็นตัวแทนนักกรีฑาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือก ระดับภาค ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1.เหรียญทอง 8 เหรียญ จากการแข่งขัน
- วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง สุวัจฉรัตน์ บุษบง - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง เกษร น้อยชื่น
- วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง เกษร น้อยชื่น - วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ภานุวัฒน์ พลหงส์
- วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ธรรพ์ณธร ไกรยราช - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง เกษร น้อยชื่น
- วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง อรวรรณ สุริยะเสน - วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ธรรพ์ณธร ไกรยราช
2.เหรียญเงิน 6 เหรียญ จากการแข่งขัน
- วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง สุวัจฉรัตน์ บุษบง - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
- วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ธนพนธ์ อุทรักษ์ - พุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปี หญิง กัณติมา ทิศาลา
- วิ่ง 5,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ณัฐวุฒิ หงษ์อาจ
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ณัฐธัญ ศรีวิชา ขวัญชัย ศรีหาญ ธนพนธ์ อุทรักษ์ เดชฤทธิ์ อุทรักษ์
3.เหรียญทองแดง 6 เหรียญ จากการแข่งขัน
- วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง เนตรนภา งามเลิศ - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย เจนวิทย์ ปัททุม
- วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง จุฑารัตน์ จันทรา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง เกษร น้อยชื่น
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
สุวัจฉรัตน์ บุษบง ปิยะธิดา ยาที ทัศนีย์ แกละพลอย
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
เกษร น้อยชื่น จุฑารัตน์ จันทรา

ระดับ :
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 377