กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน |ห้องสมุด
กลุ่มงานบุคลากร PersonnelDepartment
หน้าหลัก|ประชาสัมพันธ์| ห้องภาพ| วีดิทัศน์| ผลงาน |อนามัย
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
EN TH

แข่งขันทักษะการพูดด้านวิทยาศาสตร์ รายละเอียด : ทักษะการพูด
ระดับ : จังหวัด
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 714