|กิจกรรม| นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ |ห้องเรียน |ห้องสมุด|
ระบบงาน ฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
|สารสนเทศ|ประชาสัมพันธ์|ห้องภาพ|วีดิทัศน์|ผลงาน|อนามัย|
SCHOOL DATABASE SYSTEM  
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- อื่นๆ
< ประชาสัมพันธ์ > ระบบแจ้งเตือนผู้ปกครองผ่านLINE
ระบบแจ้งเตือน ข้อมูลนักเรียนถึงผู้ปก...
การเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส...
- รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ 2567
- 20มีนาคม วันสถาปนา รร.บัวขาว
< ห้องแสดงภาพ >

ประชุมผู้ปกครอฯ

งานเจ้าปู่58 Bฯ

ค่ายรักเรียนเขฯ

ทำความสะอาด58

กรีฑาไทคัพ58

ผ้าป่า58
< ห้องแสดงวีดิทัศน์ >

นำเสนอโรงเรียนฯ

คริสต์มาสปีใหมฯ

สุขศึกษาพลศึกษฯ

วันสงกรานต์

เกษียณอายุราชกฯ

นักศึกษาวิชาทหฯ
< ผลงาน > 540425 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ...
โดย: Adm Bks
541028 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 29...
โดย: Adm Bks
- กรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่6 ม.บูรพา จ....
โดย: Adm Bks
- 500510 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 2550
โดย: Adm Bks
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิ...
โดย: นุช เข็มรัมย์
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง...
โดย: 3949900026388
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทย...
โดย: พัชนียา ยุระตา