|Activities|Students|Personnel|Academic|Classroom|Library|
ระบบงาน ฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
|Information | News | Gallery | Video | Success | Health|
SCHOOL DATABASE SYSTEM  
EN TH
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- อื่นๆ
< ประชาสัมพันธ์ > ระบบแจ้งเตือนผู้ปกครองผ่านLINE
ระบบแจ้งเตือน ข้อมูลนักเรียนถึงผู้ปก...
การเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส...
- รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ 2567
- 20มีนาคม วันสถาปนา รร.บัวขาว
< ห้องแสดงภาพ >

ประชุมผู้ปกครอฯ

งานเจ้าปู่58 Bฯ

ค่ายรักเรียนเขฯ

ทำความสะอาด58

กรีฑาไทคัพ58

ผ้าป่า58
< ห้องแสดงวีดิทัศน์ >

นำเสนอโรงเรียนฯ

คริสต์มาสปีใหมฯ

สุขศึกษาพลศึกษฯ

วันสงกรานต์

เกษียณอายุราชกฯ

นักศึกษาวิชาทหฯ
< ผลงาน > 540326 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2...
โดย: Adm Bks
540425 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ...
โดย: Adm Bks
- 541028 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 29 รอบค...
โดย: Adm Bks
- 500510 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 2550
โดย: Adm Bks
< ผลงานวิชาการ > การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทา...
โดย: พัชนียา ยุระตา
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเ...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ...
โดย: มะรุธ เครือเทียร